Latest News

Both     English     Konkani

18 Jan 2019

Parsekar still offensive, may contest against BJP

Former Mandrem MLA & ex-chief minister Laxmikant Parsekar is still in the offensive mood.

18 Jan 2019

लक्ष्मीकांत पार्सेकार भाजपा बरोबर संघर्शाचे तयारेंत

आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार भाजपा वांगडा दोन हात करपाचे तयारेंत आसा.

17 Jan 2019

Wholesale illegal land conversion of Goa @ Rs 2000/sq mt: Cong

Congress has alleged that large scale illegal land conversion is going on in a private bungalow at Altinho in Panaji, quoting rates of 2000 to 5000 rupees per square metre.

17 Jan 2019

आल्तिनोवेल्या बंगल्यांत गोंयचो होलसेलांत विक्रो : काँग्रेस

दोन हजार ते पांच हजार रुपया चौखण मीटर ह्या रेटान सध्या आल्तिनोवेल्या एका खाजगी बंगल्यांतल्यान जमनीचें व्हडा प्रमाणांत बेकायदेशीर रुपांतरण चल्लां असो घणघणीत आरोप काँग्रेसीन केला.

16 Jan 2019

If referendum held in Maharashtra today, they would vote to join Goa: Vijai

TCP Minister Vijai Sardesai has said If an opinion poll was held in Maharashtra today to merge the state into Goa, Maharashtrians would vote to join Goa.

16 Jan 2019

...जाल्यार महाराश्ट्र जातलो गोंयात विलीन: सरदेसाय

महाराष्ट्र गोंयांत विलीन करपा खातीर आयज जनमत कौल घेतलो जाल्यार महाराश्ट्राचे लोक गोंयावटेन मतदान करतले. टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा. गोंय हें देशातलें सगल्यांत प्रगत राज्य, अशेंय ताचें म्हण्णें.

15 Jan 2019

Petrol in Goa rises by 1.12 rupees

Petrol is costly once again.

15 Jan 2019

पॅत्रोल वाडलें 1 रुपया 12 पयशांनी

पॅत्रोलाचे दर वाडत आसात. पूण हे खेपे ही दरवाड गोंय सरकारान केल्या. एक रुपया 12 पैशे.

14 Jan 2019

Fatal accidents lowest in 15 years in 2018: DGP

The state police have managed to reduce the number of fatalities by 20 per cent, the lowest in 15 years. The total number of fatalities was 262 when compared to 328 in 2017.

14 Jan 2019

घुंवळेंत गाडयो चलयतले वाडल्यात : मुक्तेश चंदर

अपघातांत बळी पडप्यांचो आंकडो अंदूं 20 टक्क्यांनी देंवला. गोंय पुलिशेन म्हायती दिल्या.

14 Jan 2019

BJP would face defeat if public aspirations on mining not met

Goa Forward supremo Vijay Sardessai has cautioned his alliance partner BJP that it would suffer in the upcoming elections if they do not take regional aspirations into consideration.

14 Jan 2019

अपेक्षा पुराय करिनात जाल्यार वेंचणूक पडटली म्हारग : विजयाचो भाजपाक सल्लो

थळाव्या लोकांच्यो अपेक्षा पुराय करूंक ना जाल्यार येता ती वेंचणूक म्हारग पडटली. गोवा फॉर्वर्डाचो सर्वेसर्वा विजय सरदेसायान भाजपाक शिटकावणी दिल्या.

13 Jan 2019

Congress opposes three days assembly session

Congress has opposed three days assembly session.

13 Jan 2019

तीन दिसांच्या अधिवेशनाक काँग्रेसीचो विरोध

तीन दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाक काँग्रेसीन विरोध केला. गोंयकारांक सतावपी प्रस्न ह्या तीन दिसां भितर मांडप शक्य नात, अशें काँग्रेसीक दिसता.

11 Jan 2019

Trajano knocks HC doors over RTI document price hike

Now anyone who wants RTI information will have to pay 50 rupees per page. Now RTI strongman, and politician Trajano D'mello has filed an application in the High Court to reduce the rates.

11 Jan 2019

महसूल खात्याच्या निर्णया आड ट्रॉजन डिमेलो उच्च न्यायालयांत

म्हायतीच्या अधिकाराखाला मेळपी कागदांचें मोल वाडोवपाच्या महसूल खात्याच्या निर्णया आड उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करून ट्रॉजन डिमेलोन ताका आव्हान दिलां. तशेंच ही मोलवाड फाटी घेवपाचीय मागणी ताणें हे याचिकेच्या माध्यमांतल्यान केल्या.

11 Jan 2019

TTAG says tourism on decline in state, suggests ways to revive trade

Tourist arrivals in the state are on the decline. This is official and confirmed by the Tourism and Travel Association of Goa.

11 Jan 2019

सरकाराचें सहकार्य मेळनाशिल्ल्यान पर्यटन सुक्यार : साव्हियो मेसियस

सद्याक पर्यटकांनी गोंयाकडे फाट केल्या. गोंय पर्यटक संघटनेन अधिकृतपणान हे मान्य केलां.

10 Jan 2019

Homeless Mopa Dhangars crying for land ownership

Displaced dhangars of Mopa have come up with a strange request. They don’t want to live in the new concrete houses they have been provided. Because they are falling.

10 Jan 2019

जमीन मालकी हक्काखातीर मोपाच्या धनगरांची धडपड

आमकां तुमच्या बेत्याच्या नव्या घरांनी रावपाक भंय दिसता, ताचे परस आमी आमच्या पोरण्या घराचे वाशे वापरून कासारवर्ण्यां बांदिल्ल्या नव्या घरां कुशीक पांखीं काडून थंय रावतात. मोपाच्या धनगरांनी सरकाराक सांगलां.