Latest News

Both     English     Konkani

22 Apr 2019

MGP Supporters PC

Women supporters of Deepak Dhavlikar alleged that Deepak's image is being maligned in Shiroda constituency through pamphlets and by social media.

22 Apr 2019

आमचे आमदार फोडटात? फाल्यां भोगतले पानवळ : दिपक समर्थक

शिरोडें मतदारसंघांत सध्या एक पत्रक आनी मोबायला वेल्यान दिपक ढवळीकाराची बदनामी करपी मॅसेज भोंवता.

22 Apr 2019

Goa goes to vote in 2 Lok Sabha, 3 bye polls

The elections commission is ready to hold elections for the 2 Lok Sabha seats as well as the 3 bye elections. The voting will be from 7 in the morning to 6 in the evening.

22 Apr 2019

28 उमेदवारांचो राजकी फुडार आयज ईव्हीएमांत

लोकसभेच्या दोनकडेन आनी विधानसभेच्या तीन कडेन मंगळारा जातल्या पोटवेंचणुकां खातीर वेंचणूक आयोगान जय्यत तयारी केल्या.

22 Apr 2019

Petition Filed Against MGP

The High Court has took serious cognizance of merger of two MGP MLA's into BJP. The plea filed against the merger has been accepted Bench of Bombay High Court to Goa.

22 Apr 2019

मगोपाचें भाजपांत विलिनीकरण : सभापतीक उच्च न्यायालयाची नोटीस

महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या दोन आमदारांनी भाजपांत विलीन जावपाचें प्रकरण आतां उच्च न्यायालयान गंभीरपणान घेतलां.

21 Apr 2019

I’ll be the first one to come out of coalition in case of instability: Vijai

Goa Forward President and Deputy Chief Minister Vijai Sardesai has finally spoken the hidden truth.

21 Apr 2019

सरकार हाल्ल्यार सगळ्यांत पयलीं हांव सरतलों भायर : विजय

आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सगल्यांक बरोबर घेवन वतालो. प्रशासन आनी विकासाच्या गाड्याचो ताळमेळ पर्रीकारान बेस बरो दवरलेलो.

21 Apr 2019

Goa loses a prodigy; violinist Sanya Cotta

While getting into the mood of Easter, on Saturday night, Goa got a shocking news.

21 Apr 2019

कॉता गेलें, गोंयच्या व्हायोलीनाचे विरगळ्ळे सूर

शेनवारा रातच्यावेळार पुराय गोंय इस्टराच्या मुडांत आसलें आनी त्याच वेळार शॉकाद बातमी आयली. शिरंतरांनी संगीत भरसल्ल्या गोंयचें 32 वर्सांचें व्हायोलीनवादक सान्या कॉता संवसाराक अंतरलें.

21 Apr 2019

Sri Lanka terror attack tightens security around Goa churches

While the whole world was celebrating Easter on Saturday, terrorist carried out suicide attacks with bomb blasts in three churches and four five starred hotels in Sri Lanka.

21 Apr 2019

श्रीलंकेत बाँबस्फोट, गोंयांत इगर्जीभोंवतणी पोलीस सुरक्षा

आख्खो संवसार पास्कांची परब मनोवपाचे उमेदींत आनी तेच वेळार आकांतवाद्यांनी इस्टराक अपशकून केलो. श्रीलंकेंत तीन इगर्जी आनी चार फायव्ह स्टार हॉटेलांनी एकाफाटोफाट बाँबस्फोट केले आऩी सुमार देडशे निश्पाप लोक तातूंत बळी पडले.

20 Apr 2019

Panzorkhoni narrow road claims more lives, 4 die in car accident

A family of four , including a six-month old child, died in a fatal accident at Panzorkhoni on National Highway 17 on Saturday morning.

20 Apr 2019

पांझरखणी अशीर रस्त्यार अपघात, 6 म्हयन्यांचें चलीं धरून चार जाण आक्ताक खलास

मडगाव-काणकोण म्हामार्गाचेर कुंकळ्ळे लागीं पांजरखणींत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात शेनवारा सकाळीं एका कुटुंबांतल्या चार जाणांक आक्ताक मरण आयलें. धरून स म्हयन्यांचें एक ल्हान भुरगें.

19 Apr 2019

Goa365 Impact: Paroda hill fire under control; but was it a foul play?

Goa365 telecast the news of the whole hillock at Paroda burning for four days and forest officials finally rushed to put off the fire. And now on the other hand, locals as well as Aam Aadmi Party suspect that it was not accidental fire, but a deliberate conspiracy to burn down lakhs of trees. They want investigation.

19 Apr 2019

गोवा365 इम्पॅक्टः पाड्डेंच्या दोंगराचो उजो पालयलो; पूण उजो लागलो काय लायलो?

पाड्डेच्या दोंगराक उजो चुकून लागोक ना. तो मुद्दाम कोणेतरी लायला. या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून दुबाविताचेर खर कारवाय करची. थळाव्यांनी आनी आम आदमी पार्टीन मागणी केल्या.

19 Apr 2019

Goa celebrates Hanuman Jayanti

Hanuman Jayanti was celebrated all over Goa on Friday with various religious and cultural programs.

19 Apr 2019

नाटकां, पालखी, पाळण्या उत्सवान मनयली हनुमान जयंती

अंजनीच्या सुता तुला रामाचं वरदान, एकमुखाने बोला जय जय हनुमान. शुक्रारा गोंयभर हनुमान जयंती मनयली. हनुमान हें भक्ती बरोबरच शक्तीचें दैवत. रामायणांत जाय त्या रथी महारथींचीं चरित्रां आसात.

19 Apr 2019

World observes Good Friday

Good Friday was observed in Goa as well as all over the world. Jesus Christ was crucified at Calvary on this day some 2000 years ago and saved mankind from eternal damnation according to Christian doctrine. It is observed during Holy Week as part of the Paschal Triduum on the Friday before Easter Sunday.

19 Apr 2019

पुराय गोंयभर मनयलो गुड फ्रायडे

शुक्रारा पुराय संवसारा सांगातान गोयानय गुड फ्रायडे पाळ्ळो. सुमार दोन हजार वर्सां पयली ह्या दिसा येशू ख्रिस्ताक खुरसार चडोवन मारिल्लो.