गाडयो भाड्यान दिल्ल्यान रेंट अ कॅबवाले संकटांत!

गाडयो भाड्यान दिल्ल्यान रेंट अ कॅबवाले संकटांत!

26 Oct 2021 05:05 PM

खाजगी गाडयो भाड्यान दिवपाच्या प्रकाराक लागून रेंट अ कॅबवाल्यांच्या धंद्याचेर हावळ आयल्या.पुलिशेन ह्यो गाडयो धरून बेकायदेशीर वेवसाय करप्यां आड खर कारवाय करची.

 उत्तर गोंय रेंट अ कॅब संघटनेन मागलां.


कोरोनाक लागून पर्यटकय उणे जाल्यात.

ताका लागून रेंट अ कॅबवाल्यांक अर्थिक लुकसाण सोंसचे पडलां.

आता कांय जाणांनी तांच्यो गायडो भाड्यान दिवपाक सुरवात केल्ल्यान रेंट अ कॅबवाल्यांक त्रास जावपाक लागला.

खाजगी कारी आनी दुचाकी नंबर प्लेटी बदलून भाड्याक दिवपाचे प्रकार वाडल्यात.

देखून पुलिसांनी ह्या गाडयांचे दोक्युमेंट तपासून संबंदितांचेर खर कारवाय करची, अशें मागत कळंगुट ट्रॅफिक पीआयक निवेदन दिलें.


Reporter: Sameep NarvekarWhat do you feel

Click here