UTSAV: Paule Chalti Pandharichi Vat || GOA365

26 Jun 2023

श्री विठ्ठल माउलीची भक्ती आमका खरी जीण शिकयता. ही वारी किद्याक करप ताची देख संतानीच घालून दिल्ली. वारी म्हणल्यार फकत भक्ती न्हू, बऱ्या विचारांचो अणभव, मनीसपणाचो अणभव,

What do you feel

Click here