सात भयणींची आनी आठव्या भावाची आख्यायिका... लयराय देवीची जात्रा

24 Apr 2023

 सात भयणी एक भाव , दिवचल आयली,मय वोडण्यार बसली, मया पावली,जेवण रनपाक उज जा म्हणून खेतोबक धाडली,खेतोबा भूरग्यांच्या खेळात मग्न या खतोबा किंवा देवीचे वाद हया पणक लागून ह्या जत्रेची सुरवात, हया वादानसून त्या देवतांची ताटातूट ली,मुळ माया देवी केळबाय मये मुळगा,महामाया माया,देवी लईराय ुड्डेर शिरगा, मीराबाई सावनार , बाटाबाटित ती म्हापसा मिलाग्र जाली, मोर्जे मोरजाय,adadipa, सितळा अश्या भगिनिन वेग वेगळे स्थान पणायले,तर ह्या जात्रे निमित्तानं सगळ्यांची मनां दोवरून ह्यो देवी एकठांय येतात,नी भावाचो मान दोवरून तेचो कौल घेवन उत्सव मनयतात 

What do you feel

Click here