Utsav ; श्री देवी शांतादुर्गा कुकलकरीण कुकले सावन फातारपा कशी आयली

03 Jun 2022

फातारपा श्री शांतादुर्गा , दोन देवळा ऐकूच देवींची फातारपा कशी, तशेच हांगा भाविक गोयचे न्हू तर भारतातले सुद्धा वरसान एकदा तर भेट दितात अशी भक्ताची श्रद्धा आसा,कुकलकरीण देवीं हांगा कशी पावली, त्याच प्रमाण हांगा तिनी जात धर्म एकोपा कसो आसोचो हे दाखवनदिले आसा,तशेच हांगा उत्सव कसले जाता हांची थोडीशी महिती,

What do you feel

Click here


Related Programs