म्हापसा अर्बन बॅंकेक मेळटली नवी जीण

17 Dec 2021 06:12 PM

गोंयचे म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेक नवी जीण दितले.भारतीय व्यवसायांत नांव कमायिल्ल्या धनवर्षा ग्रुपाजाहीर केलां.


ही बॅंक लुकसाणेंत गेल्या.

पोरूं ते खातीर बॅंकेक शो कॉज नोटीसय धाडिल्ली.

पुनरुज्जीवन पॅकेजीचो एक भाग म्हण ह्या ग्रुपान बँकेच्या शॅर भांडवलां200 कोटी रुपयांची ऑफर दिल्या.

 फुडाराक शारी बँकेचें ल्हान वित्त बँकेंत रूपांतर करपांतय ह्या ग्रुपान इत्सा दाखयल्या.


बँकांच्या परवान्याचे निलंबन रद्द करपा खातीर,शेंच सध्या सुरू आशिल्ले लिक्विडेशन प्रक्रिये स्थगिती दिवपा खातीर तांणी केंद्रीय वित्त सचिवाक चीट दिल्या.

हे बँकेच्या ग्राहकां एक मुखेल  फायदो म्हटल्यार पुनरुज्जीवन प्रक्रिये मजगतीं तांकां पयशे वगडावचे पडचे नात
What do you feel

Click here