ना घर का ना घाट का : कर्नाटक, युपी, एमपीचे कामगार बेदखल!

ना घर का ना घाट का : कर्नाटक, युपी, एमपीचे कामगार बेदखल!

12 May 2020 04:19 PM

गोंय आनी कर्नाटक सरकारामदीं सुसंवाद ना, गोंय सरकाराकच मजूर नाकात, काय शेजारच्या कर्नाटक सरकाराक आपल्या लोकांचें पडिल्लें ना, कळपाक मार्ग ना.आपल्या गांवांत वचपा खातीर कांय मजूर कर्नाटक बॉर्डरीचेर गेले, पूण थंयच्यान तेंका परत येवचे पडले.

सध्या ते मडगांवां आडखून पडल्यात. सादी बसपा खातीरय सुवात ना.

फकत झाडांचो आलाशिरो.

जाल्यार हेवटेन दोनापावला युपी, एमपीचे कामगार उपाशी पोटार सरकारी कचेऱ्यांनी खेपो घालीत बसल्यात.


सध्या गोंयांतल्या स्थलांतरीत कामगारांची अवतिकाय ना घर का ना घाट का अशी जाल्या.

काल बिहारींनी गोंय सरकाराची अनास्था दाखोवन दिली.

ते कुंकळी पुलिशेंत न्याय मागपाक गेल्ले.

आयज कर्नाटकांतले कामगार भुरग्याबाळां सयत बॉर्डरीर वचून परत येयल्यात.

तेंकां तेंचेंय सरकार घेना आनी आतां गोंयांतय आलाशिरो ना.

तेंच्या कडल्यान कामां करून घेवपी गोंयांतले तांचे कंत्राटदार गायब जाल्यात, थळावे लोकप्रतिनिधीय खंय दिसनात, आनी पुलीस किदें सांगतात तें पळय़ात.


हे युपी, एमपीचे कामगार. दोनापावला आडखल्यात.

युथ हॉस्टेलांत तेंच्या रेशनाची सोय केल्ली.

आतां तेंकां सांगलां, युपीची गाडी दोन दिसांनी येतली, ते गाडयेंतल्यान तुमी वचपाचें.

चार दीस जाले बसय ना आनी तेंकां मेळटालें तें रेशनय बंद केलां.

ह्या निरक्षर कामगारांक मेसेज येतात.

इंग्लिशेंतल्यान.

ते दुसऱ्यां कडल्यान वाचून घेवचे पडटात.

सध्या ते फकत वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी खेपो घालीत आसात.

उपाशी पोटार.

अजून तेंका तेंच्या गांवाची वाट झळकना. 


युपीच्या चंद्रभानानय सरकारी अनास्थेचें भान हाडून दिलां. पळयात. 

 

Reporter: Ramesh Naik Raut | Desk: Jawahar Barve | Camera: Irshad ShaikhWhat do you feel

Click here