कोरोना सोंपोवपाक करफ्युचो कसो हातभार?

कोरोना सोंपोवपाक करफ्युचो कसो हातभार?

23 Mar 2020 07:16 PM

करफ्यु लायला, बरें आसा. पूण नेमको किद्या खातीर?सुमार दरेकल्याक होच प्रस्न पडला.

भिरांकूळ असो कोरोना व्हायरस मारपा खातीर करफ्यु किदें मजत करपाक शकता?


आनी गोंयांत 25 तारखे मेरेन, जाल्यार देशभरच्या साबार राज्यांनी 31 तारखे मेरेन तो किद्याक?

कोरोनाच्या केशी खंय सांपडल्यात?

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ गोवाचो आदलो अध्यक्ष आनी सिनीयर onchologist दोतोर शेखर साळकारान ह्या प्रस्नांक जापो दिल्यात.

पळयात. 

Reporter: Bureau | Desk: Glenn CostaWhat do you feel

Click here