खलाशांचो आनीक एक पंगड येता

खलाशांचो आनीक एक पंगड येता

11 May 2020 04:11 PM

एंग्रिया बोटीचेर आडखून पडलेल्या खलाशांचो आनीक एक पंगड गोंयां पावता.गोंयचे मांयभुंयेंत परतुवपाक निमणे कडेन तेंकां पास आनी पाचवो बावटो दाखयलो.

पूण परतुवपी ह्या खलाशांचे बाबतींत सरकारान अजून मेरेन स्पश्टपणान किदेंच सांगूंक नासल्याचें सीफेरर्स असोसिएशनान म्हटलां, पळय़ात.  

Desk: Clinton DsouzaWhat do you feel

Click here