Shripad Naik is stable, undergone 4 surgeries, now under observation

12 Jan 2021 01:57 PM

केंद्रिय मंश्री श्रीपाद नायकाचेर दोन शस्त्रक्रिया जाल्यो. ताच्या पांयाच्या फिमर हाडाचेर आनी हाताच्या ह्युमरस हाडाचेर शस्त्रक्रिया जाल्या. तशेंच ताचे बरगडेक मार बसला. गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत राती उसरां आनी फांतोडेर शस्त्रक्रिया जाल्यो. ताची भलायकी सध्याक थीर आसा. गरज पडलीच जाल्यार एकादरो तज्ज्ञ दोतोर भायल्यान हाडटले, अशेंय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक फोन करून श्रीपाद नायकाचे भलायकेची खबर घेतली. तशेंच केंद्रिय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग मंगळारा सकाळी गोंयां पावलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या दोतोरांकडेन तांतडीची बसका घेवन श्रीपाद नायकाच्या उपचारांविशी राजनाथ सिंग चर्चा करतलो.   
What do you feel

Click here