मडगांवां भायर नुस्तें विकप्यांचेर कारवाय - एसजीपीडीएची बसका

15 Sep 2021 03:53 PM

पुराय ट्रक टर्मिनल जमीन पर्थून आसली तशी पाचव्या शेतांनी रूपांतरीत करची अशें विजय सरदेसायान मागलां. एस जी पीडीएची निकतीच बसका जाली. कितल्याश्याच वर्सां सावन प्रकल्प राखून दवरपाक जीएस यू डीए अपेशी थारल्या. नुस्तेंकारांचें भाडें उणें करप, तशेंच होलसेल नुस्तें मार्केटा भायर नुस्तें विकप्यांचेर कारवाय करपाचोय निर्णय घेतलो.बसकेक फातोड्डेंचो आमदार विजय सरदेसाय, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतय हजर आसले.  मडगांव आनी फोंड्यां  पोंडा ओडीपी सुरू करपाचें थारायल्लें. २०१८ चे अधिसुचींतत ओडीपी आनी  सुदारणांमदीं साबार  विसंगती आशिल्ल्यान मुखेल  नगर नियोजका कडेन मंजुरे खातीर ओडीपीचो मसुदो धाडिल्लो. टीसीपीचे मंजुरी उपरांत ओडीपीचो मसुदा भौशीक  आक्षेपां खातीर मेकळो दवरतले. पळयात विजय सरदेसाय आनी दिगंबर कामतीन किदें सांगलें तें.  
What do you feel

Click here