ना जाल्यार पर्थून करतलें आंदोलन : गोंयचो एकवोट

12 Sep 2021 03:14 PM

मंत्री मंडळान रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक दिल्ली मान्यताय बेगोबेग फाटी घेवची, ना जाल्यार पर्थून रस्त्यार देवून आंदोलन करतलें, गोंयचो एकवोट संघटनेन शिटकावणी दिल्या. शेनवारा घेतील्ले पत्रकार परिशदेत संघटनेन मंत्री मंडळाच्या ह्या निर्णयाचो खर निशेध केलो.रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण करून कोळसो हाताळपाची ताक 136 दशलक्ष मेट्रीक टनामेरेन व्हरपाची सरकारी येवजण आसा. ह्या प्रकल्पाक मेळील्ले सरकारी पाठबळ अयोग्य आसा.

कित्यांक तर तांच्याच आमदारांचो ह्या प्रकल्पाक खर विरोध आसा. तशेंच वेगवेगळ्या पंचायतींनी ह्या प्रकल्पाआड थाराव पास करून ताका विरोधय केला. अशें आसतना लोकांचो विरोध दामून हो प्रकल्प फुडे व्हरप योग्य न्ही, संघटनेचो ओलांसियो सिमोइसान सांगलें.

 सरकार दादागिरी करपाक लागला. ह्या प्रकल्पाक लागून गोंयच्या पर्यावरणाचेर व्हड परिणाम जातलो. पर्यावरण रक्षणाचे जापसालदारकेविशी उलोवपी सरकाराक ह्या प्रकल्पाच्या

दुश्परिणामांची जाणविकाय ना काय किदें. काय पर्यावरण रक्षणाची जापसालदारकी ताणी फकत लोकांचेर सोडून दिल्या, अशेंय संघटना विचारता. 

गोवा 365य खातीर वास्कोच्यान हिरू महालें.

 
What do you feel

Click here