कृष्ण जल्माष्टमीची गोंयांत धूम

23 Aug 2019 06:52 PM

कृष्ण जल्माष्टम शुक्रारा व्हडा उमेदीन गोंयभर मनयली.ह्या निमतान गोंयच्या वेगवेळ्या वाठारांनी धार्मिक तशेंच सांस्कृतिक कार्यावळींचें आयोजन केल्लें.


जल्मष्टम म्हळ्यार गोकुळ अष्टम.

कृष्ण जल्माचो दीस. श्रावण म्हयन्यांत वद्य अष्टमी हे तिथीक मद्यानरातीं रोहिणी नक्षत्रांत मथुरेंत कंसाचे बंदखणींत कृष्णाचो जल्म जाल्लो.

म्हुण ह्या दिसा पुराय देशभर कृष्ण जल्माष्टम मोठे उमेदीन मनयतात.


 

Reporter: Mahesh Govekar | Desk: Krishna NaikWhat do you feel

Click here