वाग-शिंवाच्या काणयांपरस भुरग्यांक प्रेरणा दिवपी चरित्रां दियात : रत्नमाला

09 Oct 2019 08:06 PM

गोंयचीं वाचपघरां बालसाहित्याचे बाबतींत उदासीन आसात.भुरग्यांच्या साहित्यांत विविधताय आसपाक जाय.

वाग-शिंवाच्या काणयां परस प्रेरणा दिवपी जीणें चरित्रां आयज चड गरजेचीं.

बालसाहित्यीक रत्नमाला दिवकारान  सांगलें. म्हाका दोतोर जावंक जाय ह्या कोंकणी भाशा मंडळाचें उपाध्यक्ष तशेंच कवी रत्नमाला दिवकाराच्या पुस्तकाचें आके मडगांवां निकतेंच विमोचन  जालें.

सुवाळ्याक  मडगांवची नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसाय आऩी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले.

तन्वी कामत बांबोळकारान घेतिल्ले रत्नमालाचे मुलाखतींतल्यान बाल साहित्यांतले जायते पैलू भायर आयले.  


ह्या पुस्तकांत एलिझाबेथ ब्लॅकवेल, आनंदी जोशी आनी रखुमाई राव ह्या तीन दोतोरांच्या संघर्शाचेर उजवाड घाला.

तांचो संदर्भ दियत बबिता प्रभुदेसायान विचारलें, आयचे अस्तुरे कडेन समाज कसो पळयता? आयची अस्तुरी स्वता कडेन पळयतना कशी पळयता? चिंतन जावचें.

 

Reporter: Sandeep Tuenkar | Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here