कॉता गेलें, गोंयच्या व्हायोलीनाचे विरगळ्ळे सूर

कॉता गेलें, गोंयच्या व्हायोलीनाचे विरगळ्ळे सूर

21 Apr 2019 08:02 PM

शेनवारा रातच्यावेळार पुराय गोंय इस्टराच्या मुडांत आसलें आनी त्याच वेळार शॉकाद बातमी आयली. शिरंतरांनी संगीत भरसल्ल्या गोंयचें 32 वर्सांचें व्हायोलीनवादक सान्या कॉता संवसाराक अंतरलें.दोन म्हयने न्युमोनिया कडेन झुजतल्या सान्यान बेल्जीयमांत निमणो स्वास घेतलो. तिचे कुडीचेर गोंया  निमणे संस्कार जातले.  

शुबर्ट आऩी मेक्सीकोताची सान्या धूव. चार वर्सांचे आसतनाच ताचीं बोटां व्हायोलिनाचेर भोंवपाक लागलीं.

आदी शारदा मंदीर आऩी उपरांत धेंपो कॉलेजींत शिकता आसतनाच ताणें व्हायोलीन वादनाचेर प्रभुत्व मेळयलें.

बारावी मेरेन गोंयांत शिकल्या उपरांत फुडल्या शिक्षणा खातीर तें जर्मनी आऩी बेल्जियमाक गेलें.

सध्या तें बेल्जियमांतल्या एका राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रांत व्हायोलीन वादक म्हण काम करतालें. तशेंच तें थंय व्हायोलीन शिकयतालेंय बी.

ब्रुसल्सच्या सेंट ल्युक्स हॉस्पिटलांत ताका मरण आयिल्ल्याचें वाचल्या उपरांत फेसबुकाचेर ताका आर्गां ओंपपी संदेशांचो फेसबुकार पावस पडलो.

हातूंत पॉपस्टार रेमो फर्नांडीस, फॅशन डिजायनार वेंडल रॉड़्रीग्स, गायिका सोनिया सिरसाट, योलांडा डिसोझा हांचो आसपाव आसा.

गोंयचो आघाडेचो संगीतकार आर्मांडो गोन्साल्विसान गोवा 365 कडेन आपल्यो भावना उक्तायल्यो.

सध्या सान्याची फामील जर्मनींत आसा. ताची कूड गोंयांत हाडपाचे तीं यत्न करतात.

मूळ गांव आगशी सिमीत्रेंत ताचे कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. आयकुया सान्याचें व्हायोलीन वादन आऩी आमीय ओंपुया ताका आर्गां.  

Desk: Jawahar Barve | Camera: Yeshwant ParabWhat do you feel

Click here