12 वरां काम ही पिळणूक : सरकारी अध्यादेशाक कामगार संघटनांचो विरोध

12 वरां काम ही पिळणूक : सरकारी अध्यादेशाक कामगार संघटनांचो विरोध

10 May 2020 04:51 PM

कामगारांक 12 वरां काम करपाक मेकळीक दिवपी सरकारी अध्यादेश फाटीं घेयात.आयटक आनी हेर कामगार संघटांनी मागलां.

फॅक्टऱ्यांनी 8 वरां बदला 12 काम करपाक मेकळीक दिवपी अध्यादेश कामगारांचें शारिरीक आनी मानसीक शोशण करपी आशिल्ल्याचें संघटनेन म्हटलां.


फॅक्टरींत काम करतल्या कामगारांक 8 वरां बदला 12  वरां काम करपाची मेकळीक दिवपी अध्यादेश गोंय सरकारान 8 मेक काडला.

ह्या अध्यादेशाक आयटक आनी गोंयच्या हेर कामगार संघटांनी विरोध केला.

ताचो कामगारांचे भलायकेचेर, तशेंच एकूण जिणेचेरय परिणाम जातलो.

देखून सरकारान बेगोबेग हो अध्यादेश फाटी घेवचो अशें आयटकान मागलां. पळय़ात. 

Desk: Jawahar Barve | Camera: Amar ChawariaWhat do you feel

Click here


Other News


Related News