24 तारखेकय जावची ना जिल्लो पंचायत वेंचणूक : णववी ते बारावेच्यो परिक्षाय रद्द

24 तारखेकय जावची ना जिल्लो पंचायत वेंचणूक : णववी ते बारावेच्यो परिक्षाय रद्द

20 Mar 2020 08:08 PM

अशें दिसता की उच्च न्यायालयांत केल्लो अर्ज फळादीक जाला.22 तारखेक जावपी गोंयची जिल्लो पंचायत वेंचणूक राज्य वेंचणूक आयोगान रद्द केल्या.

पूण उपरांत थारायल्ली 24 तारीख मान्य करून घेवंक ना.

तेच बरोबर यत्ता णववी ते बारावी मेरेनच्यो परिक्षाय रद्द केल्यात.

कोरोना पातळपाक जबाबदार थारपा सारक्यो दोन गजाली टाळ्ळ्यात.


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन राष्ट्राक उद्देशून केल्ल्या भाशणांत 22 तारखेक जनता करफ्यु पाळचो असो उलो मारल्या उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान राज्य वेंचणूक आयोगा बरोबर बसका घेवन जिल्लो पंचायत वेंचणूक 24 मार्चाक घेवची अशें थारायलें.

मिडिया कडेन उलयतना  ताणें ही तारीख निश्चीतय केल्ली.

णववी ते बारावे मेरेनच्यो परिक्षाय रद्द  केल्ल्याचें तेणें सांगलें.


 
पूण सांजमेरेन बदल घडले, जेन्ना जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचे बाबतीन कोर्टान सरकाराक एफिडेविट फायल करपाक सांगलें.

कोरोनाचे बाबतींत कितें उपाय येवजण घेतल्या तेंवूय स्पश्ट करपाक सांगलें.

सध्या तरी राज्य वेंचणूक आयुक्त आर के श्रीवास्तव सांगता ते प्रमाण वेंचणुको फुडें धुकल्ल्यात आऩी ताची तारीख निश्चीत जावंक ना.   

कोरोना व्हायरसाक लागून जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलची अशें मागपी याचिका पणजेचो केनेथ सिल्वेरियान हायकोर्टामुखार दाखल केल्या. 


जायत्या राजकी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनीय वेंचणूक फुडें धुकलपाचे कृतीचें समर्थन केलां.
 

 

Reporter: Sandeep Tuenkar | Desk: Clinton Dsouza | Camera: Amar ChawariaWhat do you feel

Click here


Other News


Related News