आमचे आमदार फोडटात? फाल्यां भोगतले पानवळ : दिपक समर्थक

आमचे आमदार फोडटात? फाल्यां भोगतले पानवळ : दिपक समर्थक

22 Apr 2019 07:56 PM

शिरोडें मतदारसंघांत सध्या एक पत्रक आनी मोबायला वेल्यान दिपक ढवळीकाराची बदनामी करपी मॅसेज भोंवता.इतले दीस वगी रावून मतदानाचे आदलेच दिसा हें सगळें नाटक कित्याक चल्लां?

असो प्रस्न करतना ह्या बदनामीच्या प्रकाराचो दिपकाक समर्थन दिवपी बायलांनी पत्रकारपरिशद घेवन निशेध केलो.

 आमचे दोन आमदार फोडले.

तरीकय आमी हे वेंचणुकेंत तांकां धडो शिकयतलींच असो निश्चेव हे पत्रकार परिशदेंत बायलांनी केलो.

परिशदेक शिरोडें महिला मंडळाची अध्यक्ष रंजना नायक, आदली जिल्लो पंचायत वांगडी पोर्णिमा नायक, आदली नगरसेवाक निधी मामलेकर आनी मगोपाच्यो वावुरपी अदिती गावडे आनी शर्मिला प्रभुदेसाय हजर आशिल्लीं.

पळयात बायलां कितें म्हणटात तीं.

मजगतीं, ढवळीकार फामिलीन खास पत्रकार परिशद घेवन लवू मामलेदारान तांचेर केल्ले आरोप न्हयकारल्यात.


सुदिन वा दिपका मेरेन राजकी आरोप जाताले ते मेरेन वगी आसले, पूण आतां ढवळीकार फामिलीक राजकी वादांत ओडिल्ल्यान फामिलीची बदनामी जावची न्हय म्हण स्पश्टीकरण दिवचें पडटा अशें दोतोर संदीप ढवळीकार.

Reporter: Krishna Naik | Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here