कोरोनाक लागून सीएम स्वताचोच आदेश मोडून घेता झेडपी मिटिंगो?

कोरोनाक लागून सीएम स्वताचोच आदेश मोडून घेता झेडपी मिटिंगो?

16 Mar 2020 07:59 PM

जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर मुख्यमंत्री स्वताचो आदेश स्वताच मोडटा हय ?आनी गोंय राज्य वेंचणूक आयोग भाजपा सरकाराच्या दबावापोंदा वावुरता?


मुख्यमंत्र्यान स्वताच जाहीर कार्यावळी करू नाकात असो लोकांक उलो मारला आनी कोरोनाच्या भंयान तो स्वताच बंद दरवाड्यां आड जाहीर सभा घेता.

देखून हो प्रस्न उप्रसला.

आनी आतां तर ही खबर राष्ट्रीय बातमी जावन रावल्या. 


मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शेनवारा उच्च स्तरीय बसका घेवन कोरोना आडावपा खातीर गरजेचे ते सगळे उपाय घेवपाक सांगले.

पूण जेन्ना जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या प्रचारासंबंदांत शेनवारा सकाळीं ताका प्रस्न विचारलो तेन्ना ताणें किदें जाप दिली, पळयात. 

 त्याच दिसा मुख्यमंत्र्यान प्रियोळा, शिरोड्यां आनी हरमला जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या प्रचारांच्यो जाहीर सभा घेतल्यो.

सोमारा तो सावड्ड्यां गेलो.

जाल्यार आयतारा विरोधीपक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन दिवचल मतदारसंघांतल्या लाटंबार्सें गांवांत बायक रॅली काडली.

 ह्या विशयावेल्यान मतां-मतांतरां जाल्यांत.

काँग्रेसीन राज्य वेंचणुक आयोगा कडेन कागाळ नोंदयल्या.

आनी वेंचणुकेच्या प्रचाराच्यो सभा सरकार आडावपाक शकना अशें वेंचणूक आयोगान रजांव दिलां.

जाल्यार आम आदमी पार्टी म्हणटा, सरकारान प्रचारसभा बॅन केल्ल्यान वेंचणूक आयोगान  जाहीर सभा घेवपाक तांकां परवानगीच दिली ना.


मजगतीं, गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जिल्लोधिकाऱ्यां सांगून हेरांच्या सभांक बंदी घालून आपणे स्वता जाहीर सभा घेतिल्ल्याची खबर राष्ट्रीय चॅनलांनी दाखोवपाक सुरवात केल्या.  


तेतूंतल्या एका चॅनलाचो  पळयात हो रिपोर्ट.

 

 

Reporter: Sandeep Tuenkar | Desk: Prahar Sanvordekar | Camera:What do you feel

Click here


Other News


Related News