मनीस आनी वागांचो संघर्श टाळपा खातीर लायात झाडां! ; म्हणटा बाबा आमटेची नात

मनीस आनी वागांचो संघर्श टाळपा खातीर लायात झाडां! ; म्हणटा बाबा आमटेची नात

20 Jan 2020 06:18 PM

मनीसय न्हू आनी प्राणीय न्हय, म्हत्वाचें कितें काय म्हण विचारशात जाल्यार तीं झाडां.वेगवेगळ्या सुवादाचीं भरपूर झाडां आसतीत जाल्यार मनीस आनी प्राण्यांमदीं संघर्शाची पाळीच येवची ना.

बाबा आमटेच्या आनंदवनाची सीईओ डॉक्टर शीतल आमटे-कराजगीन सांगलें.

दोतोर शीतल रानांत जनावरांच्याच सांगातान रावता.

गोंयांत वागांक मारपाचे घडणुकेचे फाटभुंयेर तिणें मुलाखतीक जाप दितना हीं उतरां काडलीं.


महाराष्ट्रांतल्या चंद्रपूर जिल्ल्यांतल्या अटंग्या रानांत बाबा आमटेन आनंदवन उबें केलां.

खास करून कुश्ठरोग्यांचेर उपचार करपा खातीर ताणें भोव कश्टान हें नवें जग तयार केलां. 


उपरांत गडचिरोली जिल्ल्यांततल्या रानवटी भागांत बाबा आमटेचो चलो डॉ. प्रकाश आमटेन हेमकलसा प्रकल्प सुरू केलो.

जंय सगळी फामिली सगळे तरेच्या रानवटी जनावरांच्या सांगातान रावतात.

सध्याक ह्यो दोनूय सुवातो सैममोगी, प्राणीमित्र, पर्यावरणमोगी आनी समाजवावुरप्यां खातीर श्रद्धेचीं थळां जावन रावल्यात. 


विकास आमटेची चली डॉ. शितल आमटे कराजगी ही त्या अटंग्या रानांत रावपी तिसरी पिळगी.

सध्या आनंदवनाचो वावर तीच पळयता.


मुलाखतीच्या निमतान शितल आमटे कराजगी गोंयांत येयल्ली.

फामाद चित्रकार दोतोर सुबोध केरकाराच्या मोग म्हटल्यार म्युझियम ऑफ गोवा ह्या कलादालनांत साहित्यीक नमन धावस्कार सावंतान तिची मुलाखत घेतली.

गोंयांत हालींच वाग मारपाची घडणूक घडली.

हे घडणुकेचेर तिणें कितें प्रतिक्रिया उक्तायली, पळयात.


ह्या संदर्भांत सरकारान घेवपाचे जबाबदारेविशींय ती उलयली. 

Desk: BureauWhat do you feel

Click here