राम लिलाचेर खण अवलंबितांचे आंदोलन सुरू

राम लिलाचेर खण अवलंबितांचे आंदोलन सुरू

11 Dec 2018 06:36 PM

दिल्लीच्या रामलिला मैदानाचेर गोंयच्या खण अवलंबितांनी शांतीकायेन आंदोलन सुरू केलां. गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटाच्या फुडारपणाखाला खण अवलंबितांचें आंदोलन सुरू जालां.मंगळारच्यान सुरू जाल्लें हें आंदोलन तीन दीस चलतलें. खण वाठारांतले आमदार आनी मंत्र्यांनीय तांकां तेंको दिला.  

गोंयच्यो खणी सुरू करच्यो हे मागणे खातीर खण अवलंबीत दिल्लीक गेल्यात. गोंय सरकारान नुतनीकरण केल्ल्या लीजांचेर सर्वोच्च न्यायालयान बंदी घातिल्ली. देखून एमएमडीआर कायद्यांत बदल करून खणी सुरू करच्यो अशी तांची मागणी.  

Reporter: Prahar Sanvordekar | Desk: Sushant GawasWhat do you feel

Click here