मायनिंगाचेर दिल्ली उतर मेळ्ळें ना, आतां नातालांच्या दिसांनी गोंय बंद

मायनिंगाचेर दिल्ली उतर मेळ्ळें ना, आतां नातालांच्या दिसांनी गोंय बंद

13 Dec 2018 07:23 PM

दिल्ली वचून तीन दीस धरणें धल्लें. पूण पदरांत कांयच पडलें ना.. चडशे राष्ट्रीय फुडारी तर गोंयच्या मायनिंग अवलंबितांक मेळपाक पसून आयले नात.


ताका लागून तांचो फुडारी पुती गावकार चाळवला.


ऐन नातालांच्या दिसांनी गोंय बंद करपाची शिटकावणी ताणे दिल्या

11 डिसेंबराच्यान मायनिंग अवलंबित दिल्ली वचून दोन दीस रामलीला मैदानार जाल्यार निमण्या दिसा जंतर मंतराचेर धरणें धरून बसले.

गोंयच्या भोवतेक सगळ्याच पक्षांचे फुडारी वचून थंय भाशणां दिवन आयले.


पूण राष्ट्रीय पावंड्यावेले आयले ते फकत तीन खासदार.

जनता दल सॅक्युलराचो अध्यक्ष देवे गौडा, शिवसेनेचो संजय रावत आनी आम आदमी पार्टीचो संजय सिंग.

तेभायर संसदेंत कायद्यांत बदल करपी विधेयक हाडपाचें उतर तांकां कोणेंच दिलेंना.

दिलें तें फकत बील आयल्यार तेंको दिवपाचें.


ताका लागून आतां ते गोंय बंद करपाची भास उलोवपाक लागल्यात.


तेंयबी भर नाताल्यांच्या दिसांनी

गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकारय दिल्ली पावलो.


ताणे आपल्या सदांच्या भाशेंत भाजपाच्या तिनय खासदारांचेर फोग काडलो.


पळयात तो कितें म्हणटा तें ह्या खासदारांक

बेकायदेशीर मायनिंगाचो प्रस्न सुप्रीम कोर्टांत व्हरून तें बंद करपाक फुडाकार घेवपी डॉ क्लॉड आल्वारीसाक गोंयांतल्यान भायर धावंडावपाक जाय अशी भास ह्या धरण्यावेळार गोंयचो भाजपाचो मंत्री निलेश काब्रालान केल्ली.


ताका काँग्रेसीवांगडाच सोशल मिडियाचेर लोकांनी भरपूर उजरायला.


मात मायनिंग अवलंबितांनी काब्रालाक पुराय तेंको दिला


Reporter: Prahar Sanvordekar | Desk: Sushant Gawas | Camera: Yeshwant ParabWhat do you feel

Click here