चर्चे बगर संमत जाल्ल्या भुमिपुत्र विधेयकाक वाडटो विरोध!

03 Aug 2021 03:42 PM

विधानसभेंक चर्चे बगर संमत जाल्ल्या भुमीपुत्र अधिकारीणी विधेयकाक दिसान दीस विरोध वाडत आसा. राजकी पक्षां सयत, प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा, मगोपा, गाकुवेध आनी इतिहास तज्ज्ञ, तशेंच आदवोगादांनीय ह्या विधेयकाक खर विरोध केला.भुमीपुत्र अधिकारीणी विधेयकाक लागून स्थलांतरीत भुंयपूत जातले, अशें म्हणून प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवान ह्या विधेयकाक विरोध उक्तायलो. इतिहासतज्ज्ञ प्रा. प्रजल साखरदांडे, एड कार्लोस परेरा हांणी लेगीत विधेयकाक विरोध केलो.

हें विधेयक सरकारान फाटी घेवचें, अशी मागणीय मगोपाचो आमदार सुदिन ढवळीकारान केल्या. सरकारान कोमुनिदादीच्यो जमिनी विकत्यो घेवच्या आनी तातूंतली घरां नियमीत करचीं. हें विधेयक गोंयकारांच्या अधिकाराचेर हावळ हाडपी आसा. हेर मार्गान घरा नियमीत करूं येतात. भायल्या राज्यांतल्या लोकांक ह्या कायद्याचो लाव चड जातलो, अशेंय ढवळीकारूय म्हणटा.  
What do you feel

Click here