डी कॅटेगिरींतल्या हॉटेलवाल्यांवरी शॅकवाल्यांचीय रजिस्ट्रेशन फी उणी करात - मायकल

26 Aug 2021 03:14 PM

हॉटेल वेवसायांतल्या डी कॅटेगिरींतल्या गेस्ट हावसां खातीर रजिस्ट्रेशन फी 1,100 चेर हाडल्या. मायकल लोबोन सांगलें. तशेंच दर्या देगेंवयल्या शॅकांची लायसन फी उणी करून 25 टक्के करची, म्हणल्यार 80,000 वयल्यान 20,000 चेर हाडची अशें मागलें. हाचेर फुडल्या कॅबिनेटांत निर्णय जातलो मंत्री मायकल लोबोन सांगलें. मंत्रीमंडळाची बसका निकतीच जाली. मायकल लोबो कांय विशयांचेर मिडिया कडेन उलयलो. डी कॅटेगिरींतल्या हॉटेलांची रजिस्ट्रेशन फी 600 रुपयां वयल्यान 4,800 चेर पाविल्ली. हॉटेलवाल्यांचे विनवणे उपरांत आनी पर्यटनमंत्री बाबू आनी आपल्या यत्नांक लागून मुख्यमंत्र्यान ही फी 3,700  रुपयांनी उणी केली. मायकलान म्हायती दिली. तशेंच शॅक्सांची लायसन फी 50 टक्क्यां वल्यान 25 टक्क्यां मेरेन हाडपाची विनवणीय केल्ल्याचें ताणें सांगलें.

  सरकारी मिटरा खातीर अर्ज केल्या उपरांत टॅक्सिवाल्यांक सुरवेक अर्दी रक्कम मेळटली आनी वर्साचे निमाणे कडेन उरिल्ली. सध्याक टॅक्सिवाल्यां मुखार दवरिल्लो येरादारी मंत्र्यान असो  पर्याय दवरला.

 पूण मायकलाक माविनाचो हो पर्याय मान्य ना. तो म्हणटा सरकारान धा हजार भरचे, टॅक्सिवाल्यां कडल्यान फकत एक हजार घेवचो. पळयात ह्या विशयाचेर येरादारीमंत्र्याक ताणें दिल्लो सल्लो. गोंयच्या पर्यटकांक सांबाळपाची गरजय ताणें उक्तायली. 

गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान अमर चावरिया.
What do you feel

Click here