मायकल मस्ती करता, ताणें कळंगुटचीच खुंटी घट करची - परुळेकाराचो सल्लो

01 Sep 2021 06:34 PM

मस्ती करता तेचेर आवय बापूय बडी मारताच.मायकल दुसऱ्याच्या मतदारसंघांत वचोन मस्ती करता.

तेणें आपलोच मतदारसंघ घट करचो.


साळगांवचो आदलो आमदार दिलीप परुळेकासांगता.

परुळेकार नी ताचो भाजपांतलो वांगडी  मायकल लोबो हांचे मदीं मधूर नातें उरूंक ना.


 ही वस्तुस्थिती सगळ्यांक खबर आसा.


दयानंद मांद्रेकारा उपरांत आतां दिलीप परुळेकारा मायकेलाचेतो शेजारच्या मतदारसंघांत हस्तक्षेप करचो न्हू अशें सांगलां.

दिलीप परुळेकार म्हणटा,  मायकलाळंगुटे  भाजपाची तिकेदिल्ल्यान आनी मजत केल्ल्यान तो जिखिल्लो.

ताणें आपलोच मतदारसंघ घट  करचो, हेरांच्या मतदारसंघांत नाक खुपसुवचें न्हू.

दुसऱ्याक हाडून मायकल दुसऱ्याच्या मतदारसंघांत जें किदें करता तें पक्ष सोंसून घेवचो ना.

ताच्या विरोधांत हायकमांडा मेरेन साबार कागाळी पावल्यात.

परुळेकारान सांगलें, आयकात. 

Desk: Sushant Gawas | Camera: Amar ChawariaWhat do you feel

Click here