इमर्जन्सीक लागून निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी चलयली दिवाडी जुंव्यावेली फेरी

इमर्जन्सीक लागून निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी चलयली दिवाडी जुंव्यावेली फेरी

09 Jan 2019 07:47 PM

बुधवारा बंदाक लागून आणीबाणी सारकीच परिस्थिती निर्माण जाल्ली. तातूंत भर म्हूण दिवाडे जुंव्या सावन रायबंदर ह्या अंतर्गत जलमार्गार एक्कय फेरी नाशिल्ली. पूण न्हंय येरादारी खात्याच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी मुखार सरून फेरीबोट सुरू केली.कॅप्टन ऑफ पोर्टाक लोकांचें कांयच पडून गेल्लें ना, अशें दिसून येतालें. पूण खात्यान फेरीबोट चलोवप्यांचेर कारवाय केली जाल्यार सगल्यो फेरीबोटी बंद उडयतले, अशी शिटकावणी आयटकान दिल्या.  

आणीबाणीचे परिस्थितीक लागून कांय निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी फेरीबोट सुरू केली, अशें कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या जेम्स ब्रागांझान सांगलें.

दुयेंतीक जीएमसींत व्हरपाचें आशिल्लें आनी फेरीबोट चलोवपाक कोणच नाशिल्लो. तशेंय कांय जाणांक दाभोळे विमानतळार वचपाचें आशिल्लें. ह्यो गजाली मतींत घेत ताणें लोकांक पर्यायी वेवस्था करून दिल्ल्याचे फोन्सेका म्हणटा. 

Desk: Sushant Gawas | Camera: Yeshwant Parab | Editing: Jaidatt DessaiWhat do you feel

Click here