नुस्तेंबंदी : सभापती प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजिताचें पेटलें

नुस्तेंबंदी : सभापती प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजिताचें पेटलें

01 Dec 2018 07:18 PM

फॉर्मालिनाचो विशय अज्रंवर जावन रावला अशें दिसता. आतां ह्या विशयाक धरून सरकारांतच धुसफूस दिसूंक लागल्या.
ह्या विशयाचेर आपूण मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळों अशें सभापतीन सांगल्या उपरांत हांवें ह्या विशयाची पुरायेन मुख्यमंत्री पर्रीकाराक आदींच कल्पना दिल्या अशें स्पश्टीकरण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलां.

नुस्तेंबंदीक लागून राज्य अडचणींत आयलां आनी तेबाबतींत आपूण मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन उलयलों अशें सभापती प्रमोद सावंतान मिडियाक सांगिल्लें. 

Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here