पाऊलें चालती, फोंडकुलांची वाट ; फोंडेंच्या रस्त्यांची लागल्या वाट...!

20 Jul 2021 06:07 PM

राज्यांतले रस्ते रामभरोसे आसात. गोवा 365 न सेगीतपणान रस्त्यांची अवतिकाय गोंयकारांच्या दोळ्यां मुखार हाडल्या.हे खेपे आमचो कॅमेरो चलला फोंडेंचीं पावला.फोंडेंच्या रस्त्यांचो हो ऑंखो देखा, खरें म्हटल्यार कॅमेरा देखा हाल.

ह्या रस्त्यां वयल्यान गाडयो धांवडावप म्हटल्यार गाडी खिळखिळी जावप हें जालेंच, गाडये बरोबर हाडां खिळखिळी जावप आनी रिपॅरिंगाच्या बोवाळांत बोल्सांय रिती जावप.

पीडबल्युडी मिनीस्टर दिपक पावस्काराक केन्नाय आनी कितलेय फावट विचारा, ताची टिपीकल जाप, रोखडेच तुमकां चकचकीत रस्ते मेळटले.

पूण ही चकाकी केन्ना दिसतली तेकाच खबर.

फाटली चार वर्सां जाली, अधोगती सोंशाच्या वेगान धांवता आनी प्रगती कांसवाचे चालीन.


फोंडा शाराच्या भितरल्या वाठारांत रस्त्याची इतली अवतिकाय जाल्या, की ताका लागून येरादारी जायते फावट आडखळून उरता.

सिवरेजीच्या कामाक लागूनय रस्ते ब्लॉक जावन उरतात. 

Reporter: Krishna Naik | Desk: Krishna NaikWhat do you feel

Click here