नावेलेचो हायवे मरणो ट्रॅप : बुधवारा परत अपघात!

21 Jul 2021 03:12 PM

नावेली राष्ट्रीय महामार्गावेलें वेस्टर्न बायपास जक्शंन मरणाचो सांपळो जावन रावलां. आयज परत एकदा हे सुवातेर एक्सिडेंट जालो. हांगासर रस्तो पाड जाला, तशेंच सर्कल नाशिल्यान लोकांक रस्त्याचो अदमास येना. हे सुवातेर फ्लायओव्हर बांदचो, तशें केल्ल्यान असल्यो घडणुको घडच्यो नात, थळाव्यांचें म्हणणें.पेडणे ते पत्रादेवी पुराय हायवे पाड पडल्या. ही गजाल काय नवी न्ही. नावेले राष्ट्रीय महामार्ग आनी वस्टर्न बायपास मेळटा. पुण ह्या जंक्शनार सर्कल ना. फक्त लोकांक वाट दाखोवपाक चार ड्रम दवरल्यात. लोकांक रस्त्याचो अदमास येना. एक वटेन रस्तो वन वे केल्ल्यान लोक आबूज जाता. थयसर सायन बोर्ड नाशिल्ल्यान एक्सिडेंट जाता. रस्त्याक सामकच पाड पडल्या
What do you feel

Click here