कोरेंटायन सेंटराच्या विरोधाक मंत्री मिलिंदाचो तेंको

19 Mar 2020 06:31 PM

यात कोरोना पातळचो न्हू हे खातीर सरकारान योग्य उपाय येवजण हातांत घेतल्या? हो एक चर्चेचो विशय जावन रावला. सरकार आपले परीन येत्न करीत आसा. पुण सरकारांतलेच कांय मंत्री आडमेळीं हाडीत आसात. मंत्री मिलिंद नायक हे वळेरेंत सगळ्यांत मुखार आसा.कोस्ट गार्डांचे पोरणे बिल्डिंगेंत कोरोंटायन सेंटर उबारपाच्या सरकाराच्या यत्नांक तेणें थळाव्या लोकांचे मजतीन खो घातला.


ह्या केंद्राक विरोध करपा खातीर बिरेस्तारा सशें लोकांनी मुरगांव बंदराचेर धांव मारली. ह्या वाठारांत लोक दाटी-वाटिन राबितो करून आसात.


देखून ह्या वाठारांत हें सेंटर जालें जाल्यार हांगासर कोरोना पातळपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें मिलिंद नायकाचें म्हण्णें.


ह्या विशयावेल्यान थळाव्या लोकांनी आनी एम.पी.टी कामगारांनी उप जिल्लोधिकाऱ्याक घेराव घातलो. तशेंच काँग्रेसीनय ह्या केंद्राक विरोध केला.


मजगतीं, भलायकीमंत्री विश्वजीत राणेन स्वता वचून विमानतळावेली उपाय येवजण आनी बाकीचे वेवस्थेची पळोवणी केली.


ह्या वेळार विमातळ संचालक गगन मलीक, भलायकी खात्याचो संचालक जुझे डिसा आनी जी.एम.सीचो डिन शिवानंद बांदेकार हजर आसलो. कोरोनाची लागण जाल्ल्या दुबावीत प्रवाशांक हाडपा खातीर विमानतळाचेर कदंबाची बसय दवरल्या.


दुबयच्यान आयिल्ल्या एका प्रवाशाक उपचारां खातीर मडगांवच्या कोरोंटायन केंद्रांत भर्ती केला. भलायकी खात्यान गोंयांत सांपडिल्ल्या दुबावित कोरोनो पिडेस्तांची वळेरी जाहिर केल्या.


95 दुबावीत कोरोना पिडेस्त प्रवाशांचेर घरांतच उपचार चालू आसात. जाल्यार तिग जाणांचेर .एस.आय आनी मडगांवच्या टी.बी. हॉस्पिटलांत उपचार चलतात.


एकल्याक हॉस्पिटलाच्या आयजोलेशन केंद्रांत दवरला. तशेंच दाबोळे विमानतळाचेर देंविल्ल्या 214 प्रवाशांची आतामेरेन तपासणी केल्या.


सप्तकी बाजार आनी शॉपिंग मॉलां बंद करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. तशेंच कोचिंग क्लासय रद्द केल्यात

Desk: Sushant GawasWhat do you feel

Click here