एमव्हीआरच्या कंत्राटदाराचो नवो पराक्रम : जेसीबीन फोडून उडयली उदका पायपलायन!

एमव्हीआरच्या कंत्राटदाराचो नवो पराक्रम : जेसीबीन फोडून उडयली उदका पायपलायन!

22 Jul 2021 05:40 PM

महामार्गाचें कंत्राट घेतिल्ले एमव्हीआर कंपनीच्या कंत्राटदारान आनीक एक पराक्रम केला.म्हापसा करासवाड्या वयल्या पेट्रॉपंपा कडेन.

भर तिठ्यार जेसीबी चलोवप्यान रस्त्याचें काम करतना चक्क बार्देसाक उदकां पुरवण करपी पायपलायनच फोडून उडयली.

परिणाम, हजारांनी लिटर  उदक व्हांवून गेलां.


गोंयांत कांय लोक उदकाक पादिशेर जाल्यात, जाल्यार दुसरे वटेन जेसीबीन उदकां पायप लायन फोडपाच्यो करामतीय पळोवपाक मेळटात.

म्हापशेंचो नगरसेवक सुशांत हरमलकारान करासवाड्या वयल्या रस्त्याची परिस्थिती थळावो आमदार जोशुआ डिसौझा बुधवारा व्हरून दाखयल्ली.

कांय सुचोवण्यो दिवन ते गेल्ले.

लोकांच्यो गैरसोयी पयस करात अशें तांकां सांगिल्लें, पूण यंत्रणेन केलें भलतेंच.

तांणी दुरुस्ती करता म्हण सांगून बार्देसाक उदका पुरवण करपी पायल लायनच फोडून उडयली आनी विचारतकच थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो.

 दुरुस्ती जातली खरी, पूण तो मेरेन लोकांच्या वांट्याचें हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेलें ताचें किदें?

Reporter: Sandeep Kamulkar | Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here