गोवा365 इम्पॅक्टः पाड्डेंच्या दोंगराचो उजो पालयलो; पूण उजो लागलो काय लायलो?

गोवा365 इम्पॅक्टः पाड्डेंच्या दोंगराचो उजो पालयलो; पूण उजो लागलो काय लायलो?

19 Apr 2019 07:19 PM

पाड्डेच्या दोंगराक उजो चुकून लागोक ना. तो मुद्दाम कोणेतरी लायला. या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून दुबाविताचेर खर कारवाय करची. थळाव्यांनी आनी आम आदमी पार्टीन मागणी केल्या.ह्या दोंगराक शेगीत चार दिस उजो धुंगतालो. पुण कोणेणूच दखल घेतली ना. निमणे गोवा 365यन ताजेर आपलो कॅमेरो भोंवडयलो आनी उजो पालोवपी दळाक जाग आयली.

पाड्डेंच्या फामाद चंद्रेश्वर भूतनाथ पर्वता कुशीचो आख्ख्या दोंगराक सोमार सावन  उजो लागिल्लो. गोवा 365 न बिरेस्तारा राती ही उज्याची खबर दाखयली आनी राना खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी शुक्रारा सकाळींच वचून सकयलो उजो पालयलो.

ह्या उज्यांत लाखांनी काजी, आंबे आनी हेर झाडां लासून गोबर जाल्यात असो दावो काजकारांनी केला. केपें आनी मडगांवच्या रान खात्याचे सुमार पंदरा अधिकारी आनी कर्मचारी दोंगरार पावले.

वाहनां व्हरूंक मेळनात म्हण ताळे घेवन तांणी उजो पालयलो. फायर ब्रिगेडय पावली. पूण दोंगरार वचपाक वाट नाशिल्ल्यान ते सकयलच मूस मारीत बसले.

आमची ही खबर आयकून आपाचो दक्षिण गोंय उमेदवार एल्वीस गोम्स धांवन गेलो.

ताणें वासपूस केली आनी आमचो खबरांकार गांवकारांकडेन उलयलो जाल्यार सगळे एकूच दुबाव उक्तायतात. उजो आपसूक लागूंक ना, कोणें तरी लायला आसतलो.

दोंगराचेर दोळो आशिल्ल्या धनदांडग्यांक मेकळें रान करून दिलां असो आरोप करीत सगळेच सरकाराचे निश्क्रीयतेचेर तुटून पडले. 

Reporter: Ramesh Naik Raut | Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here