बाण मारून गोंय निर्माण केल्ल्याचें सिद्ध कर : मुख्यमंत्र्याक गाकुवेधाचें आव्हान!

19 Mar 2020 07:32 PM

रामकृष्ण जल्मीच्या सत उलोवपांतल्यान कोणाच्या धर्मीक भावना दुखवल्ल्यो आसतीत जाल्यार गाकुवेध माफी मागता, पूण परशुरामान बाण मारून गोंय निर्माण केल्ल्याचें गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सिद्ध करचें. गाकुवेधान दोतोर प्रमोद सावंताक आव्हान दिलां. मुख्यमंत्री आसूनय अशीं उतरां काडली म्हण गाकुवेधान तेचो निशेधय केला.गाकुवेधचो फुडारी आनी पर्यावरण चळवळींतलो फुडारी रामकृष्ण जल्मीन बाणावले सीएए विरोधांत जाल्ले सभेंत गोंय निर्मितीच्या संदर्भांत परशुरामाचेर भाश्य केल्लें.


परशुरामान गोंय बाण मारून निर्माण करूंग ना, हांगच्या आदिवासींनी भोव कश्टान गोंय वसयलां अशें म्हटलेलें. उपरांत हिंदु युवा सेनेन जल्मीच्या विरोधांत पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्ली.


इतलेंच न्हय, तर एके सभेंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानय अशा लोकांक धांवडावन घालपाक जाय अशें म्हणटेलें. गाकुवेधान पत्रकार परिशद घेवन रामकृष्ण जल्मीन उलयल्ल्या विचारांक संदर्भ आसलेल्या पुस्तकांचो दाखलोय दिलो. पळयात

Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here