युवा-युवती मटको लायतात जाल्यार तो कायदेशीर कित्याक करचो न्हू? : प्रस्न मायकलाचो!

युवा-युवती मटको लायतात जाल्यार तो कायदेशीर कित्याक करचो न्हू? : प्रस्न मायकलाचो!

20 Feb 2020 06:57 PM

मटको कायदेशीर करपाच्या निर्णयाचेर मायकल लोबो ठाम आसा.कित्याक तर तरणाटे भुरगे खंय सद्दां मटको खेळटात, मायकल म्हणटा.

पुण घुंवळी वखदां आनी शिंदळकी वेवसायाक मात तेणें हरकत घेतल्या.

कॅसिनो गोंया हाडपाक तेणें काँग्रेसीकच जबाबदार धरल्या.

पुण अशें आसलें तरी सध्याचें सरकार मात कॅसिनो बंद उडोवपाच्या फावराद ना हेंय सांगून तो मेकळो जाला.


मटको कायदेशीर करप आनी सरकारी येणावळ वाडोवपा खातीर आनीक कॅसिनो हाडप हे विशीं मायकलाची भुमिका गोवा 365यन उजवाडाक हाडलेली.

उपरांत नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमांतल्यान मायकलाचेर फोग काडलेलो.

उपरांत मायकलान तेचेर स्पश्टिकरण दिलां. पळयात तो किदें म्हणटा तो. 

 मटको गँब्लिंग ही वस्तूस्थिती आसा.

देखून आपल्याचेर टीका करप्यांनी ही गजाल मानून घेवपाक जाय, अशेंय मायकल म्हणटा.

हे गजालीचेर तेणें बाकीच्याय राजकी सहकाऱ्यांचो तेंको मागला.

पळयात तेचो युक्तीवाद.

Reporter: Sandeep Kamulkar | Desk: BureauWhat do you feel

Click here


Other News


Related News