जमीन मालकी हक्काखातीर मोपाच्या धनगरांची धडपड

जमीन मालकी हक्काखातीर मोपाच्या धनगरांची धडपड

10 Jan 2019 08:11 PM

आमकां तुमच्या बेत्याच्या नव्या घरांनी रावपाक भंय दिसता, ताचे परस आमी आमच्या पोरण्या घराचे वाशे वापरून कासारवर्ण्यां बांदिल्ल्या नव्या घरां कुशीक पांखीं काडून थंय रावतात. मोपाच्या धनगरांनी सरकाराक सांगलां.ह्या धनगरांची शोकांतिकाच जावन रावल्या. तांचें स्थलांतर करतना कासारवर्ण्यां जरीं तांकां सरकारान नवीं बेत्याचीं घरां दिल्लीं आसलीं तरी भितर वच्चे आदींच तीं पडपाक लागिल्ल्यान कितें करचें तेंच तांकां कळऩा जालां.

मोपाच्या धनगरांचें स्थलांतर कासारवर्ण्यां केल्लें आसलें तरी त्या घरांच्या वण्टींक वेरो गेल्यात. स्लॅबांचे कोपचे पडपाक लागल्यात. ते परस गोठ्यांनीच राविल्लें बरें अशें ते म्हणटात.

मोपाच्यान हाडिल्लीं जनावरां तांणी घरां कुशीकच आशिल्ल्या गोठ्यांनी दवरल्यांत. पूण मोपा विमानतळाचो जीएमआर म्हणटा हे गोठेच बेकायदेशीर. ह्या कुटुंबांतल्या कांय जाणांक आतां उक्त्याचेर रांदून जेवचें पडटा.

कांय जाण उक्त्यारच न्हिदतात. मोपाचें सगळें घरगुती सामान तांणी कासारवर्ण्यां हाडलां. पूण घरांत सुवात नाशिल्ल्यान तें भायरच दवरचें पडलां.

धनगरांच्यो गुठल्यो उखलून त्यो कासारवर्ण्यां दवरल्यात असोच ताचो अर्थ जाता. घरां आनी जमिनीय अजून तांच्या नांवार करून दिल्ल्यो नात. सोनू विठू वरक ह्या धनगरान आपल्यो भावना उक्तायल्यो.  

आम आदमी पार्टीन हाचेर प्रतिक्रिया दिल्या. आपाचो सिद्धार्थ कारापूरकार म्हणटा, सरकारान मोपाच्या धनगरांक फटयल्या. बोल्सां भरपाचीं हीं कामां असो आरोप ताणें केला. पळयात.  

Reporter: Ramesh Naik Raut | Desk: Jawahar Barve | Camera: Sandeep KamulkarWhat do you feel

Click here