12 च्या विद्यार्थ्यांचो इंटरनल असेसमेंटा वरवी निकाल

12 Aug 2021 06:54 PM

कांय विशय राविल्ल्या विद्यार्थ्यांची परिक्षा घेवचे नात.अंतर्गत मुल्यमापन पद्धतीन तांचो निकाल तयार करतले, गोवा बोर्डान हेविशीचें परीपत्रक जारी केलां.


रेग्युलर विद्यार्थ्यांप्रमाण आमचेंय अंतर्गत मुल्यमापन जावचें, अशें ह्या विद्यार्थ्यांनी मागिल्लें.

आता गोवा बोर्डान हेविशीं परीपत्रक काडून  बारावी आनी धाव्वेचे कांय विशय उरील्ल्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मुल्यमापनाच्या आदाराचेर निकाल तयार करतले, अशें सांगलां.

हेविशीं तांणी संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालयां आनी शाळांक कळीतय केलां. 

Reporter: Sandeep Tuenkar | Desk: Sameep NarvekarWhat do you feel

Click here