नवें शैक्षणीक धोरण फुडल्या वर्सा सावन लागू - प्रमोद सावंत

07 Sep 2021 03:07 PM

नवी एज्यूकेशन पॉलिसी संबंदीत सगळ्या घटकांक विस्वासांत घेवन फुडल्या वर्सा लागू करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. वूमन एण्ड चायल्ड डिपार्टमेंटाकय आसपावन घेतले, सध्याक सर्वे चल्ला. फुडल्या एकेडॅमीक वर्सा सावन ती लागू करतले, मुख्यमंत्र्यान सांगलां. व्हॅक्सिनेशनाच्या टार्गेटा विशींय तो उलयलो. जेंच्यानी दुसरें व्हॅक्सिन घेवंक ना तांणी तें बेगोबेग घेवपाचो उलोय ताणें मारला. आयकात सीएमाचें आवाहन

गोवा 365य खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स.
What do you feel

Click here