गोविंद आनी सुदिनाची हॉटमिक्स जुगलबंदी!

गोविंद आनी सुदिनाची हॉटमिक्स जुगलबंदी!

21 May 2020 01:56 PM

मगोपाचो आमदार सुदिन ढवळीकार आनी अपक्ष आमदार गोविंद गावडे दोगांचेंय कशेंच जमना.दोगांयनी पर्थून एक फावट तकल्यो गरम करून घेतल्यात.

रस्त्याच्या हॉटमिक्सिंगा वयल्यान.

ढवळीकार म्हणटा, 15 मे उपरांत, म्हटल्यार पावसाच्या मोसमांत रस्त्याच्या हॉटमिक्सिंगाचें काम जावं नजो.

तेच्या युक्तीवादाचेर गोविंद गावडे खूश ना.

तो म्हणटा, सुदिनान हेच्या आदीं भर पावसांतच हॉटमिक्सिंग केलां.


15 मे उपरांत रस्त्याचें हॉटमिक्सिंग जावपाक शकना अशें सरकारी परिपत्रक सांगता.

तरिकय मंत्री रस्त्याच्या डांबरीकरणा खातीर नाल्ल फोडत आसात.

आतां ह्या फुडें डांबरीकरण केलें जाल्यार पावसांत रस्तो व्हांवून वचूं येता.

आदलो भौशीक बांदकाममंत्री सुदिन ढवळीकारान भंय उक्तायला.

जाल्यार बिरेस्तारा आपल्या मतदारसंघांत हॉटमिक्सिंगाच्या कामाक सुरवात केल्ल्या गोविंद गावडेन ताका जाप दिल्या.

तो म्हणटा, पावसा आदीं पंदरा दीस हॉटमिक्सिंगाचें काम करूं येता.

सुदिन आतां सत्ते भायरो जाल्ल्यान हाल्ला, गोविंदाचें म्हणणें.

पळयात दोगांचीय हॉटमिक्स जुगलबंदी.

  

Reporter: Krishna Naik | Desk: Sameep NarvekarWhat do you feel

Click here