बियरी मारतात, बाटल्यो शेवटितात, कोयर फाटल्यान आमकां?: दिवचल-नार्वेंच्या शेतकारांचो प्रश्न

बियरी मारतात, बाटल्यो शेवटितात, कोयर फाटल्यान आमकां?: दिवचल-नार्वेंच्या शेतकारांचो प्रश्न

21 May 2020 05:10 PM

व्हाळशेचे शेतकार बेजारल्यात.दिवचल व्हाळशेचे तळयेंत न्हांवपाक म्हण भुरगे येतात आनी बियरी मारतात.

उपरांत बियरीच्यो रित्यो बाटल्यो शेतांनी भिरकाटावन मारून वयतात.

ही तळी दिवचल पालिकेच्या वाठारांत आसा.

दिवचल पुलिसांच्या कानार ह्यो गजाली पावल्यात, पूण पुलीस कानार केंस ओडटात.

 लॉकडावनाची घोशणा जाल्या उपरांत बार्रां, सोरो सगळेंच विकप बंद जालां.

पूण सोरो आनी बियर विकती घेवपाक सरकारान मेकळीक दिल्ल्यान तळीरामांबरोबर मस्त्या तरनाट्यांचेंय फावलां.

जे तरनाटे घरा बियरीचो घोस्त काडपाक शकतनात ते लोकांच्या तळयांनी आनी शेतांनी वचून धुमशेणां कांडटात.

शेतकारांक बाबड्यांक बाटल्यांचो वावर. 


जाल्यार मयें मतदारसंघांतल्या नार्व्यांय तेंच चल्लां.

स्वताचें भाट आसलेलो आनी स्वता एक कलाकार आसलेलो परिश्रमी मिलिंद बर्वेय भुरग्यांच्या तवनासपणाक वाजेला.

तेणें स्वताच एक व्हिडियो शूट करून तो सोशल मिडियाचेर घातला.

आयकात तेणें केल्लें आवाहन.

Reporter: Mahesh Govekar | Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here