हसापूरचो बाळ चिलया, बाळ्ळीचो नवो रथ आनी खोलाचो शिगम्या मेळ!

08 Mar 2020 06:57 PM

कला निर्मितीचे बाबतींत आमचें सुपुल्लें गोंय पावला –पावलाक आनी घटके घटकेक सृजनतायेचें दर्शन घडयता.हे उत्सवाचे दीस. म्हटल्यार संस्कृतीक आनी कलात्मक उमेदीचे दीस.

हसापूरचे सांतेरी देवीचो वर्धापनदीस, बाळ्ळीच्या शांतादुर्गा बाळ्ळीकारीणीच्या सासायेंत येयल्लो नवो महारथ आनी जाण्टेले आनी नवतरुणाईचे उर्जेचो आगळो वेगळो असो खोलाचो शिगम्या मेळ. आयज घेवया गोंयच्या संस्कृतीक


मळावयल्या म्हत्वाच्या खबरांचो वेध.


हसापूर पेडणेंच्या देवी सांतेरीचो 14 वो वर्धापनदीस सुवाळो विविध कार्यावळीं सयत मनयलो.


 देवी सांतेरी हें हंसापूर पंचक्रोशींतलें फामाद देवस्थान.

बुधवारा 4 मार्चा सावन ते शुक्रारा 6 मार्च मेरेन धर्मीक विधी, आनी संस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो.

ते भायर वर्सावळी प्रमाण  बुधवारा सातेरी नाट्यमंडळ हसापूर निर्मित महावस्त्रहरण हें मालवणी, बिरेस्तारा कृष्णलीला हें दशावतारी मंडळाचें नाटक, जाल्यार शुक्रारा हसापूर महिला मंडळान बाळ चिलया हें नाटक सादर केलें.

सगळ्या कलाकारांनी पळोवप्यांचीं मना जिखलीं, खास करून चिलया जाल्ल्या  श्रेया रवींद्र नायक  ह्या बाल कलाकारान आपल्या अभिनयान प्रेक्षकांच्या काळजाक हात घातलो.

पळयात बाळ चिलया नाटकांतले खीण  खोलाच्या शिगम्याक 300 वर्सांचो इतिहास आसा.

खोलाचो भोवतेक लोक कामा निमतान शारांनी राबितो करून रावला.

पूण शिगमो येयलो काय सगळ्यांचे पांय वळटात ते आपल्या खोला गांवाचे दिकेन.

सारस्वत समाजाचो हो शिगम्याचो मेळ  पळोवपा सारकोच.

तेतूंन गांवांतलो जाण्टेलो वासुमाम वाजयता तो धोल आयकुवप हो तर एक अणभवच आसता.

हो सादो सुदो मेळ न्हू, जाणट्यांचो आनी तरनाट्यांचे उर्जेचोय हो मेळ.

बाळ्ळीच्या शांतादुर्गा बाळ्ळीकारीण देवस्थानान कर्नाटकाच्यान नवो महारथ हाडला.

बाळ्ळीचो शिडयोत्सव 14 मार्च ते 18 मार्चा मजगतीं जावपाचो आसा.

दर वर्सा बाळ्ळेकार गांवाचो शिडयोत्सव पारंपारीक पद्दतीन आनी व्हडा उमेदीन मनयतात.

आयतारा ह्या रथाची विधींप्रमाण पुजा केली. 

Reporter: Sandeep Tuenkar | Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here


Other News


Related News