दर्या वेळांचेर तेलाचे गुळे – लोकां मदीं भिरांत...!

14 Sep 2021 04:20 PM

पुराय उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्यो दर्या वेळो तेलाच्या गुळ्यांनी भरल्यात. गोंयां खातीर ही हुस्क्याची गजाल. शुक्रार सावन हे तेलाच्या गुळे दर्यादेगांचेर दिसपाक लागल्यात. तेलाच्या गुळ्यांक लागून नुस्त्याचेर वायट परिणाम जातलो. हे गुळे काडून दर्या वेळो निवळ करात. थळाव्यांनी मागलां.दोन दिसा आदी केरी, हरमल, मांद्रे, मोरजी, वागातोर, कांदोळी, मिरामार दर्या देगेर तेलाचे गुळे आयिल्ले. आता दक्षिण गोंयातल्या कासावली-वेळसाव दर्या देगेर तेलांचे गुळे आयिल्ल्यान थळाव्यांनी चिंता उक्तायल्या. हे तेलाचे गुळे काडून दर्या वेळो निवळ करपाची मागणीय ताणी केल्या. . फाटल्या वर्सा परस ह्या वर्सा ही समस्या गंभीर आसा. पावस सोपलो काय गोंयच्या दर्या वेळांचेर तेलांचे गुळे येतात. हाचे आदीय कितलेशेच फावट हे गुळे आयल्यात. पुण हे खेपे ते चडच आसात
What do you feel

Click here