कुडटरेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राक सरकारी ऑक्सिजन!

21 Jul 2021 03:34 PM

मंगळारा कोरोनाक लागून दोग जाणांक मरण आयलें. जाल्यार 132 नवे दुयेंती सांपडले. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2.7 टक्के आसा. दिसाक शंबरां वयर दुयेंती मेळपाचें सत्र चालूच आसा.
दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 97.34 टक्के आसा. कोरोनाक लागून आतां मेरेन 3,113 जाणांक मरण आयलें. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 1,409 चेर पावलो. मंगळारा 118 दुयेंती घरा विलगीकरणात रांले. जाल्यार 14 जाणांक उपचारां खातीर हॉस्पिटलांत भर्ती केले. बरे जाल्ल्या 19 दुयेंतींक हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिला. 

 कुडटरेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत गरजेच्यो सेवा मेळोवन दितले, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान हेविशीं भलायकी मंत्र्याक प्रस्न विचारील्लो. कुडटरेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांतल्या भलायकी कर्मचाऱ्यांचो भलायकी खात्यान भौमान घडोवन हाडलोत. त्या समयार  तो उलयतालो.

हॉस्पिसियोचे धर्तरेर लोटलेच्या भलायकी केंद्राचो विस्तार, तशेंच धा बेडींच्या भलायकी केंद्राखातीर विल्फ्रेड डिसान केल्ले सुचोवणेचो विचार करतां, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन आश्वासन दिलें. लोटले भलायकी केंद्रांतल्या कर्मचाऱ्यांचो कोरोना योध्दा म्हण भौमान केलो. ह्या वेळार तो उलयतालो

गोवा 365य खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. 
What do you feel

Click here