गरजेच्या वस्तूं खातीर दुकानां उक्तीं : लोकांची कड्डणा खातीर गर्दी

24 Mar 2020 05:13 PM

गरजेच्यो वस्तू घेवपा खातीर लोकांनी मंगळारा सोसायटी आनी सुपर मार्केटांनी बरीच गर्दी केल्ली.दूद, फळां, भाजी, नुस्तें, मांस आनी हेर गरजेच्यो वस्तू विकपी दुकानां सकाळीं 6 ते सांजे 11 मेरेन उक्तीं आसतलीं अशें सरकारान जाहिर केल्लें.

कांय जाणांनी मोजक्योच वस्तू घेतल्यो, जाल्यार कांय जाणांनी केलें कांय दिसांचें पुरुमेंत.

पळयात. 

Reporter: Krishna Naik | Desk: Sameep NarvekarWhat do you feel

Click here