पोर्तुगेज काळांतल्या पुस्तकांक नवो स्वास मडगांव पालिका दितली 200 वर्सांचें ऑक्सिजन!

21 Jul 2021 12:24 PM

मडगांव नगरपालिकेन आपल्या वाचप घरांतलीं पुस्तकां 200 वर्सां तिगोवन दवरपाचो निश्चेव केला.खास करून पोर्तुगेज काळांतलीं देड हजार दुर्मीळ पुस्तकां.मडगांव नगरपालिकेचें स्वताचें वाचपघर आसा.

तातूंत नव्यां बरोबर पोरणींय पुस्तकां आसात.

पूण काळाबरोबर पोरणी पुस्तकां पेड्ड्यार जावपाक लागल्यांत.

खास करून पोर्तुगेज तेपा वयलीं दुर्मीळ अशीं पुस्तकां घुस्मट्टात.  


पालिकामंडळ फुडलीं 200 वर्सां तरी सांबाळून दवरपाक सोदता.

कशीं सांबाळप हें जाणा जावन घेवपाच्या हेतान  पालिकेन गोवा युनिव्हर्सिटीक मजतीचो उलो मारलो.

ताका प्रतिसाद दियत व्हायस चॅन्सलरान प्रो. मिलिंद म्हामल, दोतोर कार्लोस फर्नांडीस अशा अधिकाऱ्यांक मडगांवां पाचारण केले आनी पुस्तकांची कशी जतनाय घेवची तें सांगलें.

त्या उपरांत ते गोवा 365 कडेन उलयले.


एका तेंपार गोंयाचेर राज्य करपी पोर्तुगीजांचे दस्ताऐवज, तांचें साहित्य ह्या वाचपघरांत फाटी उरलां.

हीं पुस्तकां आमकां दियात अशी पोर्तुगीज सरकारान पालिकेक विनवणीय केल्ली.

पूण तांचें म्हत्व मतींत घेवन पालिकेन न्हयकार दिलो.

तेविशीं सांगता मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडीस. 

Reporter: Sandeep Tuenkar | Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here


Other News


Related News