पांझरखणी अशीर रस्त्यार अपघात, 6 म्हयन्यांचें चलीं धरून चार जाण आक्ताक खलास

पांझरखणी अशीर रस्त्यार अपघात, 6 म्हयन्यांचें चलीं धरून चार जाण आक्ताक खलास

20 Apr 2019 07:13 PM

मडगाव-काणकोण म्हामार्गाचेर कुंकळ्ळे लागीं पांजरखणींत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात शेनवारा सकाळीं एका कुटुंबांतल्या चार जाणांक आक्ताक मरण आयलें. धरून स म्हयन्यांचें एक ल्हान भुरगें.ताचो बापूय गंभीर स्थितींत बांबोळे हॉस्पिटलांत आसा. अशीर आशिल्ल्या ह्या रस्त्यान ह्या अपघातांतल्यान आनीक बळी घेतल्यात.

पूण इतलीं अपघातीं मरणां जावन लेगीत अजूनमेरेन हो रस्तो रुंद करपाचें कोणूच मनार घेना म्हूण थळावे लोक चाळवल्यात. वेंचणूक जातकीर रस्तो आडावपाची शिटकावणीय तांणी दिल्या.

पांझरखणी पॅत्रॉल पंप काडून आशिल्ली देंवती काडटकीर आशिल्ल्या अशीर रस्त्यार हो भिरांकूळ अपघात शेनवारा सकाळीं सात वरांचेर जालो.

कारवारच्यान मडगांवां वचपी एका ट्रकान मुखार पळयनासतना एके गाडयेक ओव्हरटेक केलो आनी मडगांव वाटेन येवपी मारुती स्विफ्ट गाडयेक धपको दिलो.

दोनूय गाडयो रस्त्याच्या दोनय वाटांनी शेंवटून पडल्यो. कारवारचें हें कुटुंब वास्को रावतालें. घोव भायर आसतालो. शेनवारा तो दाबोळी विमानतळार पावतकीर तीं कारवार घरा वतालीं.

सध्या घोव गंभीर स्थितींत हॉस्पिटलांत आसा. 52 वर्सांचो कासीम सय्यद, 21 वर्सांचो सद्दाम कालिगा आऩी 29 वर्सांची सबिना बेग ही आक्ताक थंयच सोंपलीं.

तांचे स म्हयन्यांचें चली आर्या बांबोळे व्हरसर गेलें. पुलिसांनी ट्रकाचो ड्रायव्हर दांडेलीचो 24 वर्सांचो मंजुनाथ अलैगाक अटक केल्या.

आमचो रिपोर्टर थंय वरभरान पावलो तेन्ना पसून पोलीस थंय पावंक नाशिल्ले. सकाळीं येवन तांणी जखमींक हालयिल्लें तितलेंच.

पूण उपरांत ह्या अशीर रस्त्यार सगळ्यो गाडयो हो भिरांकूळ अपघात पळोवपाक रावताल्यो तरी येरादारीची गचिमुड्डी जाग्यार घालपाक एक्कूय पुलीस नाशिल्लो.

आतां तर अनमोड घाट बंद केल्ल्याक ह्या म्हामार्गाचेर येरादारी सुमराभायर वाडल्या. ह्या सगळ्याच घाळपणाक लागून कुंकळ्ळेचो लोक सामको चाळवला. पळयात ते कितें म्हणटात तें. 

Reporter: Ramesh Naik Raut | Desk: Sushant GawasWhat do you feel

Click here