सरकाराचें सहकार्य मेळनाशिल्ल्यान पर्यटन सुक्यार : साव्हियो मेसियस

सरकाराचें सहकार्य मेळनाशिल्ल्यान पर्यटन सुक्यार : साव्हियो मेसियस

11 Jan 2019 07:04 PM

सद्याक पर्यटकांनी गोंयाकडे फाट केल्या. गोंय पर्यटक संघटनेन अधिकृतपणान हे मान्य केलां.गोंयच्या पारंपरिक संस्कृतायेच्या माध्यमांतल्यान पर्यटकांचो परतून आंकडो वाडोवं येता.

पण ते खातीर आमी तयार आसात.

कांय भांगराचे ताती दिवपी ही पर्यटनाची कोमडी मारून उडयतले?.

विचार करपा सारको प्रस्न.

गोंयात पर्यटक उणे जावपाची कारणा साबार आसात.

तातूतली म्हत्त्वाची म्हळ्यार हॉटेलांचे वाडिल्ले दर, जळी मळीक दिसपी कोयर, टुरिस्ट टॅक्सिंचे दर मळबाक टेकल्यात, पुलिसांचेय पर्यटकांकडे गैरवर्तन, अनियोजित पर्यटन प्रचार.

पुण हे सगले प्रस्न जाग्यार घालतलो जाल्यार सरकाराचे सहकार्य मेळना.

पर्यटन मंत्री कायच कानामनार घेना, अशी कागाळ टीटीएजीचो अध्यक्ष साव्हियो मेसियस करता. 

दर्या वेळेर जावपी लग्न सुवाळ्यातल्यान चड उत्पन्न मेळटा.

पुण ते खातीर परवानगी घेवप खूप कटकटीचे.

 हिच प्रक्रिया केरळात सुलभपणान जाता, अशेंय तो म्हणटा.


Desk: Rosario Soares | Camera: Shyam ChariWhat do you feel

Click here