महसूल खात्याच्या निर्णया आड ट्रॉजन डिमेलो उच्च न्यायालयांत

महसूल खात्याच्या निर्णया आड ट्रॉजन डिमेलो उच्च न्यायालयांत

11 Jan 2019 07:10 PM

म्हायतीच्या अधिकाराखाला मेळपी कागदांचें मोल वाडोवपाच्या महसूल खात्याच्या निर्णया आड उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करून ट्रॉजन डिमेलोन ताका आव्हान दिलां. तशेंच ही मोलवाड फाटी घेवपाचीय मागणी ताणें हे याचिकेच्या माध्यमांतल्यान केल्या.ही मोलवाड म्हटल्यार 2005च्या म्हायती अधिकार कायद्याचो अपमान अशें, ट्रॉजन म्हणटा.

महसूल खात्यान वेगळी अधिसुचोवणी काडून हो निर्णय घेतला, अशेंय ताणें सांगलें.

याचिकेक सरकार जाप दितलेंच, पूण आरटीआय खातीर नव्यान मोलवाड केल्लीच ना, अशें महसूलमंत्री रोहन खंवटे म्हणटा.


Desk: Sushant Gawas | Camera: Yeshwant ParabWhat do you feel

Click here