गोंयच्या सायबाचें फेस्त व्हडा उमेदीन

गोंयच्या सायबाचें फेस्त व्हडा उमेदीन

03 Dec 2018 06:21 PM

गोंयच्या सायबाचें फामाद फेस्त सोमारा व्हडा उमेदीन मनयलें.गोंयभरच्या आनी गोंयां भायल्या हजारांनी भाविकांनी पोरणें गोंयां जाल्ल्या मिसांत वांटो घेतलो.

फेस्ताची तयारी आनी नोवेनांक 24 नोव्हेंबराक सुरवात जाल्ली.

लाखांनी श्रद्धाळूंनी दर दिसा जातल्या नोवेनांक हजेरी लायली.

फांतोडेर 4 वरांचेर प्रार्थना आनी मिस जातालें. मुखेल मिस सोमारा सकाळीं 10 वरांचेर जालें.

गोवा 365  सगळ्यांक गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताच्यो सदित्सा भेटयता. 

Reporter: Bureau | Desk: Clinton DsouzaWhat do you feel

Click here