सरकार हाल्ल्यार सगळ्यांत पयलीं हांव सरतलों भायर : विजय

सरकार हाल्ल्यार सगळ्यांत पयलीं हांव सरतलों भायर : विजय

21 Apr 2019 08:08 PM

आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सगल्यांक बरोबर घेवन वतालो. प्रशासन आनी विकासाच्या गाड्याचो ताळमेळ पर्रीकारान बेस बरो दवरलेलो.भविष्य काळात ह्या गाड्याचो बॅलेंस हालतलो त्यावेळार सरकारातल्या भायर पडपी आपूण पयलो आमदार आसतलो, अशें उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान म्हळा.

मडगावा घेतील्ल्या एनडीएच्या जाहीर सभेत तो उलयतालो. एनडीएक दिल्ल्या तेक्याचेरय तो उलयलो.

एनडीए सरकाराक तेको दिवपाचो निर्णय खुप कठिण आशिल्लो, तो सोपो नाशिल्लो अशें ताचे म्हण्णे. पळयात तो कितें म्हणटा ते.

Reporter: Sandeep Tuenkar | Desk: Sushant GawasWhat do you feel

Click here