कापास्ताद आसल्यार सरकारतल्यान भायर सरचे: गावडेची राजकी विरोधकांचेर चढाय

कापास्ताद आसल्यार सरकारतल्यान भायर सरचे: गावडेची राजकी विरोधकांचेर चढाय

07 Jan 2019 07:16 PM

ढवळीकार भावांनी सरकाराक ब्लॅकमेल करच्या परस सरळ सरकारातल्या भायर सरचे, मंत्री गोविंद गावडेन आपल्या राजकी विरोधकांचेर परतून एक फावट चढाय केल्या.निमित्त थारला ज्युनियर ढवळीकार शिरोड्या पोट वेचणुकेत आपल्याच युती सरकाराच्या विरोधात वेचणूक लढवपाची तयारी करता.

प्रियोळ मतदार संघात अपक्ष गोविंद गावडेन मगो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराक हारयल्लो. आता ढवळीकार आपलो राजकी वणवास सोपवपाचो यत्न करता.

गावडेकडे नागरी पुरवण खात्याचोय ताबो आसा. पॉस मशीना सगल्या सवाय धान्य दुकानांनी पाविल्ली आसा. रोकडीच ती वजन काट्याक जोडटले, अशेंय ताणे सांगले.

Reporter: Sameep Narvekar | Desk: Sushant Gawas | Camera: Yeshwant ParabWhat do you feel

Click here